Privacybeleid

Dit privacy statement is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Het is belangrijk om dit beleid zorgvuldig door te lezen. De Nobelaer vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook zorgvuldig. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die wij verwerken over u heeft u zelf aan ons gegeven d.m.v. het invullen van het contactformulier of het aanvragen van een passessie. Wij gebruiken deze gegevens om uw aanvraag zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Daarbij zal de Nobelaer uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. 

Als u een contactformulier of passessie formulier invult op onze site hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

  • Naam
  • E-mailadres
Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als u interesse blijft tonen in de diensten van de Nobelaer. Wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te bewaren, voor zover noodzakelijk. 

Website bezoek in kaart brengen

Wanneer u onze website, communicatiediensten (zoals e-mail) bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@denobelaerdomburg.nl of bellen naar 0118 - 582 121.  

Om er zeker van te zijn dat de inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw paspoort/identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. De Nobalaer zal zich inspannen om te reageren binnen het wettelijke termijn.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen met: 

De Nobelaer
Ooststraat 8
4357 BE Domburg
0118-582121
info@denobelaerdomburg.nl